Velkommen til IGS Norge

International Geosynthetics Society (IGS) ble offisielt etablert 10.november 1983 i Paris av en gruppe geotekniker og spesialister på geosynteter, men allerede under Paris konferansen i 1977 som i dag er huskes som «First International Conference on geotekstiles» ble ideen om en slik organisasjon diskutert.
For mer info: geosyntheticssociety.org

IGS Norge (IGS Norwegian Chapter) ble etablert i 2008. Forløperen Utvalg for armert jord ble etablert på Veglaboratoriet i 1987.

Visjon og målsetning
Visjonen til IGS er at geosyntetiske produkter anerkjennes som grunnleggende for bærekraftig utvikling ved å tilby teknologiske og ingeniørbaserte løsninger for å svare på samfunns- og miljøutfordringer

Organisering
IGS er registrert en ideell organisasjon. Det ledes av fem offiserer og et råd bestående av 10 til 16 valgte medlemmer og maksimalt fem ekstra koopererte medlemmer. Disse offiserene og rådsmedlemmene er ansvarlige overfor generalforsamlingen for medlemmene, som velger dem og bestemmer over hovedretningen for samfunnet.

IGS-komiteer
IGS er sammensatt av en rekke komiteer med spesiell interesse. Se IGS-driftsenhetene for å lære hvordan IGS-komiteene passer innenfor konteksten av samfunnet som helhet. Bildet viser også stolene for hvert av IGS-rådsutvalg, oppgavestyrker og tekniske komiteer.

IGS samler produsenter, leverandører, entreprenører og konsulenter som jobber med geosynteter.
I tillegg de som arbeider med undervisning og forskning om geosynteter. Hovedformålet med IGS er å gi forståelse og fremme riktig bruk av geosyntetisk teknologi over hele verden.

IGS Norge (IGS Norwegian Chapter) ble etablert i 2008. Forløperen Utvalg for armert jord ble etablert på Veglaboratoriet i 1987.

Visjon
Organisere de norske medlemmene i IGS og være deres bindeledd mot IGS International. Samle, utvikle og fremme kunnskap om geosynteter og geosyntetrelaterte materialer, samt forbedre kommunikasjon og  forståelse for dette. 

IGS Norge har som formål:

 • Spre kunnskap og øke kompetansen om geosynteter ved å holde fagseminarer og fagmøter
 • Øke kunnskapen om beskrivelse av geosynteter gjennom Geosyntetguiden
 • Stimulere til Master-oppgaver og Bachelor-oppgaver ved universiteter og høyskoler
 • Stimulere til økt undervisning og forskning om geosynteter ved universiteter og høyskoler
 • Utarbeidelse av oversikt over leverandører i markedet gjennom Geosyntetguiden
 • Oppfordre til å delta på internasjonale konferanser om geosynteter (f.eks EuroGeo)
 • Oppfordre til å bidra med fagartikler til internasjonale konferanser om geosynteter
 • Bidra til å videreutvikle NorGeoSpec til å omfatte jordarmering i tillegg til fiberduk
 • Bidra til å øke kunnskapsnivået om geosynteter ved å bidra til revisjon av foreliggende Håndbøker og veiledninger
 • Bidra i utvikling av europeiske standarder (gjennom CEN)
 • Bidra til anbefaling av anerkjente beregningssprogrammer (F.eks Reslope)

Bidra til økt samarbeid mellom de ulike leverandører og mellom leverandører og byggherrer

Historisk graf viser de viktigste begivenhetene etter etableringen av IGS i Paris 1983 på en tidslinje: