Velkommen til Geosyntetguiden

Geosyntetguiden er utarbeidet av IGS Norge som et arbeidsinstrument for de som ønsker å vite mer om geosynteter. Den skal være første steg til å finne riktig løsning og riktig produkt. IGS Norge oppfordrer dere
til å ta kontakt med firmaene på listen over leverandører for å få mer informasjon.Som bruker av geosynteguiden er det først og fremst viktig å vite hva man søker etter, men man kan også bruke den til å få ideer om hvor geosynteter kan være med på å løse konstruksjons og anleggstekniske utfordringer på en elegant og økonomisk måte.  Den er lagt opp slik at man både kan søke på produkter, bruksområder, og leverandører.Ønsker man og finne gode tekniske løsninger, kan man gå inn på bruksområder og lete under de forskjellige avsnittene. Her vil det ligge både enkle skisser, og forslag til beskrivelsestekster. Det vil også bli nevnt hvilke produkter som er egnet, henvisning til andre steder man kan finne opplysninger osv.Dersom man ønsker å vite mer om enkelte produktgrupper kan man søke på produkter å finne generell
informasjon om de forskjellige. Her vil det også henvises til både mer informasjonsmateriell og de enkelte leverandørene.Hos leverandørene vil man kunne hente datablader, brosjyrer og annet teknisk materiell som er tilgjengelig.
Det er her de til en hver tid riktige opplysninger er å finne, og det er opp til den enkelte levrandør å sørge for
at disse sidene er oppdatert.Vi tror at Geosyntetguiden vil være til nytte alle som har fagfelt i eller mot vei og anleggsbransjen.
Ønsker man kontakt med fagfolk som har lang og god erfaring vil man også kunne finne dette her.Det er et ønske fra vår side at guiden også skal inneholde referanse prosjekter, og under fanen finner man de
som allerede er lagt inn. Man vil også finne et enkelt oppsett for innsending av egne prosjekter,
som man mener er interessante for andre å få innblikk i.