Beskyttelse med geosynteter

Definisjon
Omfatter geosynteter til beskyttelse, blant annet tildekking av geomembraner eller andre installasjoner mot mekanisk påkjenning

Geosynteter til beskyttelse av membraner skal ikke kunne skade membranen. Det skal nyttes detekterte (undersøkte) duker som er funnet frie for avbrutte nåler.

Funksjon

Fiberduk til beskyttelse brukes for å hindre at materialer skal få skadet overflaten ved belastning av andre materialer. Eksempeler på dette er å beskytte membraner i deponier, tuneller, ved kulverter osv. eller beskytte overflater ved mellomlagring av masser, spesielt der anlegget foregår i sensible miljøer som parker, hager, osv.

Eksempel på bruk i deponi.

Figur G30 – Eksempel på armering, beskyttelse og tetting i deponikonstruksjon

Tegnforklaring

 1. Armering mot glidning
 2. Beskyttelsesduk
 3. Tetting
 4. Beskyttelseslag

Beskrivelsestekster

GU2.1
GEOSYNTET FOR BESKYTTELSE

Lokalisering:
Formål:
Masse per arealenhet:
Største hullstørrelse ved konusprøving:

Areal [m2]

Andre krav

 • tykkelse, eventuelt ved angitt trykk;
 • CBR-verdi;
 • forlengelse ved maksimal last;
 • friksjon;
 • strekkfasthet;
 • beskyttelseseffekt;
 • dokumentasjon;
 • annet.

Vanlige produkter for Beskyttelse:

 • Fiberduker
 • Geokompositter
 • Madrasser

De vanligste bruksområdene med tilhørende standarder:

 • Reservoar og dammer                                                           NS-EN 13254
 • Beskrivelsestekster                                                               NS 3420
 • Vei bygging                                                                          Håndbok 018