Drenering

Definisjon
Drenering
Oppsamling og videreføring av nedbørgrunnvann og/eller andre væsker i planet av et geosyntet
[NS-EN ISO 10318]

Funksjon
a1) Omfatter geokompositter i dreneringssystemer.

1 Tilbakefyllingsmatrialer, 2 Drenering, 3 drensrør

GU3.1
GEOSYNTET FOR DRENERING

Lokalisering:
Karakteristisk åpningsstørrelse:
Vannstrømningskapasitet:
Bestandighet:
Utførelse:
Areal [m2]

Andre krav som bør vurderes:

  • strekkfasthet;
  • forlengelse ved maksimal last;
  • krypegenskaper;
  • eksponeringstid før tildekking;
  • annet.

De vanligste bruksområdene med tilhørende standarder:

  • Dreneringssystemer (Grøfter)                       NS-EN 13252
  • Beskrivelsestekster                                       NS 3420
  • Vei bygging                                                   Håndbok 018