Filtrering

Definisjon
Er tilbakeholding av jord eller andre partikler som er utsatt for hydrauliske krefter, mens væsken tillates
å strømme inn i eller gjennom et geosyntet.

Funksjon
Funksjonen er at produktet skal ha stor nok poreåpning til å slippe gjennom den nødvendige væskemengde (over bruksperioden), men holde tilbake de aktuelle finstoffer. Det er viktig at man her vurderer dukens evne til ikke å bli fylt med finstoffer og dermed gå tett (Clogging). Man bør også vurdere oppbyggingen av finstoff på yttersiden av duken (Blocking).
De forskjellige dukene har forskjellige egenskaper, så leverandørene vil her kunne være behjelpelig med riktig valg av duk.

Tegnforklaring

 1. Tilbakefylte masser med finstoff
 2. Geotekstil som filter
 3. Drenerende masser
 4. Eventuelt drensrør
Figur G24 – Eksempel på filtrering i drensgrøft

Tegnforklaring

 1. Filter
 2. Tette masser
 3. Drenerende masser
Figur G25 – Eksempel på filter i damkonstruksjon

Tegnforklaring

 1. Erosjonssikring
 2. Filter
Figur G26 – Eksempel på filter og separasjonslag bak steinplastring

Tegnforklaring

 1. Tilbakefyllingsmasser
 2. Filter og drenering
 3. Drensrør

Figur G27 – Eksempel på filter og drenering ved støttekonstruksjon

Forslag til beskrivelsestekst:
GEOTEKSTIL SOM FILTER
POREÅPNING:
BRUKSKRAV:

Vanlige produkter for filter:

 • Fiberduker
 • Vevde duker
 • Strikkede duker
 • Geokompositter
 • Madrasser
 • Siltskjørt

De vanligste bruksområdene med tilhørende produktstandarder er nøyere beskrevet i:

 • Veger og andre trafikkarealer                                             NS-EN 13249
 • Jernbaner                                                                            NS-EN 13250
 • Grunnarbeider, fundamenter og støttekonstruksjoner       NS-EN 13251
 • Dreneringssystemer (Grøfter)                                             NS-EN 13252
 • Erosjonssystemer                                                               NS-EN 13553
 • Reservoar og dammer                                                         NS-EN 13254
 • Beskrivelsestekster                                                             NS 3420
 • Vei bygging                                                                          Håndbok 018

Definisjonene, skisser og termer er basert på: 
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del G Grunnarbeider – Del 2
NS-EN ISO 10318 Geosynteter – Termer og definisjoner (ISO 10318:2005)