Produkt

3.1.41 Geosyntet
Fellesbetegnelse på produkter hvor minst en av komponentene er laget av syntetisk eller naturlig polymer, forekommende som plan, striper eller tredimensjonale strukturer, brukt i kontakt med jord og/eller andre
materialer i geotekniske og anleggstekniske sammenhenger
[NS-EN ISO 10318]