Drensprodukter

Definisjon
3.1.23
Drenering

<geosyntetrelatert geoteknikk> oppsamling og videreføring av nedbørgrunnvann og/eller andre væsker i planet av et geosyntet
[NS-EN ISO 10318]

Drensprodukter er:

 • Ensartede produkter
  • Geogrid
  • Geomatt
  • Knasteplater
 • Kompositter
  • Drensmatter
  • Drensruller (Drensgrøft på rull)
  • Vertikal dren

Ensartede produkter
Ensartede produkter kan brukes alene, eller i sammen med andre geosynteter som et kompositt.
De kan brukes som drenslag mellom membraner, bak betongelementer, under betong dekker etc. og er det drenerende elementet i et kompositt.

Geogrid
Drensprodukt med tykke spiler av ekstrudert plast i et regulært åpent nettverk, fullstendig forbundede ved sammensmelting og med åpninger større enn bestanddelene.

Geomat
Drensmatte i en vilkårlig sammenbundet flettverk av tynne ekstruderte tråder smeltet sammen i en fleksibel matte

Knaste plater
Drensprodukt i en ekstrudert plate med enten rund, firkantet el. korrugert struktur på overflate.

Kompositter

3.1.38
Geokompositt
fremstilt, sammensatt produkt hvor minst en av komponentene er et geosyntet
[NS-EN ISO 10318]

Drensmatter
Er produkter med kjerne av et ensartet produkt, som har en filterduk på enten en eller begge sider. I noen konstruksjoner som krever tetting på en side kan produktet ha en plastfolie eller membran på den ene siden. Drensmatter brukes gjerne som drenering mellom jordmasser og betong, asfalt, el andre underjordiske konstruksjoner.

Drensgrøft på rull
Kan erstatte vanelige drensrør i drensgrøfter, avskjærende grøfter, etc. og vil her ikke trenge noe kult eller drenslag rundt.

Vertikaldren
dren for å redusere porevannstrykk eller vanninnhold ved etablering av vertikale drensrør eller pumpebrønner
MERKNAD: Ble tidligere kalt dypdrenering.

Definisjonene er basert på:
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del G Grunnarbeider – Del 2
NS-EN ISO 10318 Geosynteter – Termer og definisjoner (ISO 10318:2005)

RÅMATERIALER
De vanligste råmaterialene er:
PP – Polypropylen
PE – Polyetylen

BRUKSOMRÅDER/FUNKSJON
For definisjoner og mer utfyllende beskrivelse se under Bruksområder/Funksjoner Drenering

 1. Husdrenering
 2. Drensgrøfter
 3. Avskjærende grøfter
 4. Vertikaldrenering
 5. Mellom membraner