Erosjonssikring

NS 3420 – 3.1.26
Erosjonssikring

sikring mot naturens slitasje på en overflate

Erosonsikringsprodukter er:

Biologisk nedbrytbare produkter

 • Nett
 • Matter
 • Kompositter

Syntetiske produkter

 • Fiberduker
 • Vevde/strikkede duker
 • Multidiagonale nett
 • Madrasser
 • Gabioner
 • Geocell
 • kompositter

Biologisk nedbrytbare erosjonssikringsprodukter

Nett
Det finnes flere typer nedbrytbare nett på det norske markedet. De er som regel vevd av kokos, og har forskjellig maskestørrelse og styrke. Nett hindrer større masser å rase ut.

Matter
Halmmatter er produsert ved at man binder sammen halmfibere i en matte. Matten slipper fuktighet og gass igjennom, men hindrer overflatevann å grave i massene under. Nedbrytningstid på fra 1,5 til 3 år.

Kokosmatter
Kokosmatter er produsert ved at man binder sammen halmfibere i en matte. Matten slipper fuktighet og gass igjennom, men hindrer overflatevann å grave i massene under. Nedbrytningstid på fra 3 til 5 år.

Kompositter
Kokos- eller halmmatter sammen med andre geosynteter som fiberduker, barrierer osv.

RÅMATERIALER
De vanligste råmaterialene er:
Kokos
Halm – jute


Syntetiske erosjonssikringsprodukter

Fiberduk
Definisjon
NS 3420 – 3.1.28
fiberduk
geotekstil som ikke er vevet
MERKNAD   Brukes i all hovedsak til separasjon, filter og beskyttelse. (Se under fiberduker

Fiberduker er geotekstiler laget av korte eller kontinuerlige fibre, filament eller andre elementer mekanisk og/eller termisk  og/eller kjemisk bundet.

Nålefiltete fiberduker:
Er fiberduker som er sammenbundet ved at man har filtet duken ved hjelp nåler.
Termisk fiberduker:
Er fiberduker som er sammenbundet ved at fibrene er smeltet sammen i knutepunktene.

Vevde duker
Duker med høy strekkstyrke
Vevde duker kan deles opp i splittfilm (flate plaststripe), monofilament (en fiber) og multifilament (Flere tråder i hver veving) duker.

Strikkede duker
Duker som er produsert ved at et eller flere garn, filamenter eller andre elementer, er strikket sammen

Siltskjørt
vertikal geotekstil plassert i vann for å begrense transport/spredning av partikler
MERKNAD   Brukes mye for å begrense forurensning eller blakking av vann i forbindelse med anleggsarbeider nær eller i sjø, vann eller vassdrag.

Madrasser
Madrasser sydd av andre geosyntetiske duker, kan fylles med betong, sand el.

Gabioner og madrasser av nett
Kister og madrasser laget av geosyntetiske nett. (De mest vanelige er laget av galvanisert eller plastbelsgt stål)

Definisjonene er basert på:
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del G Grunnarbeider – Del 2
NS-EN ISO 10318 Geosynteter – Termer og definisjoner (ISO 10318:2005)

RÅMATERIALER
De vanligste råmaterialene er:
PP – Polypropylen
PES – Polyester
PE – Polyetylen

BRUKSOMRÅDER/FUNKSJON
For definisjoner og mer utfyllende beskrivelse se under Bruksområder/Funksjoner

 • Erosjonssikring mot vann
  • Strømerosjon
  • Bølgeerosjon
  • Beskyttelse mot overflatevann
 • Erosjonssikring mot luftstrømninger
  • Forflytning av sand og finstoffer
  • Forflytning av snø