Geogrid (Armeringsprodukter)

Definisjon etter NS 3420 kap 3.1.6
Armering

<geosyntetrelatert geoteknikk> bruk av spennings-tøyningsoppførselen til et geosyntet til å forbedre de mekaniske egenskapene til løsmasser eller andre konstruksjonsmaterialer
[NS-EN ISO 10318]

Armeringsprodukter er:

 • Armeringsnett (Geonett)
  • Ekstruderte nett
  • Vevde nett
  • Strikkede nett
  • Sveisede nett
 • Armeringsduk
  • Vevde duker
  • Strikkede duker

3.1.40
geonett

plane, polymere strukturer i et regulært åpent nettverk av strekksterke elementer, fullstendig forbundede ved ekstrudering, knyting eller fletting og med åpninger større enn bestanddelene
[NS-EN ISO 10318]
MERKNAD   Et hovedbruksområde er armering av løsmassekonstruksjoner.

Ekstruderte nett
Nett som er produsert ved at en ekstrudert plastplate er hullet og strukket til man har oppnådd riktig dimensjon og styrke (Kalles også forspente nett)

Vevde nett
Nett som er produsert ved at man vever fibre eller bunter av fibre sammen i et rutenett med ønsket dimensjon og styrke. Produktene belegges så med et beskyttende polymer (vanligvis PVC)

Strikkede nett
Nett som er produsert ved at man strikker fibre eller bunter av fibre sammen i et rutenett med ønsket dimensjon og styrke. Produktene belegges så med et beskyttende polymer (vanligvis PVC)

Sveisede nett
Nett som er produsert ved at man sveiser bånd av tape eller fibre sammen i et rutenett med ønsket dimensjon og styrke.

Armeringsduker

Definisjon
Plan, permeabel, polymere (syntetisk eller naturlige) materialer med høy strekkstyrke, som kan være filtet, strikket eller vevet, brukt i kontakt med jord og/eller andre materialer i geotekniske og anleggstekniske sammenhenger.
 
Vevde duker
Vevde duker kan deles opp i splittfilm (flate plaststripe), monofilament (en fiber) og multifilament (flere tråder i hver veving). Dukene har høy styrke.

Strikkede duker
Duker som er produsert ved at et eller flere garn, filamenter eller andre elementer, er strikket sammen. Duker med høy styrke

Definisjonene er basert på:
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del G Grunnarbeider – Del 2
NS-EN ISO 10318 Geosynteter – Termer og definisjoner (ISO 10318:2005)

RÅMATERIALER
De vanligste råmaterialene er:
PP – Polypropylen
PES – Polyester
PE – Polyetylen
PVA – Polyvinylasetat
Arramid

BRUKSOMRÅDER/FUNKSJON
For definisjoner og mer utfyllende beskrivelse se under Bruksområder/Funksjoner
Jordarmering
Armering av vei og trafikkareal
Asfaltarmering