Geokompositter

3.1.38
Geokompositt

fremstilt, sammensatt produkt hvor minst en av komponentene er et geosyntet
[NS-EN ISO 10318]

Geokompositter:

  • Dreneringsprodukter
  • Membraner bestående av flere komponenter
  • Armering bestående av flere komponenter
  • Beskyttelsesduker bestående av flere komponenter

Dreneringsprodukter

Drensmatter
Er produkter med kjerne av et ensartet produkt, som har en filterduk på enten en eller begge sider. I noen konstruksjoner som krever tetting på en side kan produktet ha en plastfolie eller membran på den ene siden. Drensmatter brukes gjerne som drenering mellom jordmasser og betong, asfalt, el andre underjordiske konstruksjoner.

Drensgrøft på rull
Kan erstatte vanelige drensrør i drensgrøfter, avskjærende grøfter, etc. og vil her ikke trenge noe kult eller drenslag rundt.

Vertikaldren
dren for å redusere porevannstrykk eller vanninnhold ved etablering av vertikale drensrør eller pumpebrønner
MERKNAD: Ble tidligere kalt dypdrenering.

Armeringsprodukter bestående av flere komponenter
Vei og jord armering som er satt sammen av forskjellige typer produkter, hvor hvert enkelt produkt ivaretar forskjellige funksjoner

Duk påsydd en armering eller duk påsveiset et nett er vanelige på det norske markedet. Hvor for eksempel duken er separerende og armeringen øker skjærstyrken.

Asfaltarmering bestående av forskjellige komponenter
Gjerne nett eller armeringstråder festet på en asfalt duk.

Beskyttelses produkter bestående av flere komponenter
Består gjerne av forskjellige typer eller lag av fiberduker, hvor hvert lag har sin egen funksjon.

PRODUKTER/BRUKSOMRÅDER/FUNKSJON
For definisjoner og mer utfyllende beskrivelse se under Produkter og/eller Bruksområder/Funksjoner