Geotekstil

NS 3420 – 3.1.45
Geotekstil

plane, permeable, polymere (syntetiske eller naturlige) tekstilmaterialer som kan være filtet, strikket eller vevet, brukt i kontakt med jord og/eller andre materialer i geotekniske og anleggstekniske sammenhenger
[NS-EN ISO 10318]

Geotekstiler er:

  • Fiberduk
  • Vevd duk
  • Strikket duk

Det finnes kombinasjoner av dette. Disse produktene finnes under Geokompositter.

Fiberduk
Definisjon
NS 3420 – 3.1.28
fiberduk
geotekstil som ikke er vevet
MERKNAD: Brukes i all hovedsak til separasjon, filter og beskyttelse.

Fiberduker er geotekstiler laget av korte eller kontinuerlige fibre, filament eller andre elementer mekanisk og/eller termisk  og/eller kjemisk bundet.

Nålefiltete fiberduker:
Er fiberduker som er sammenbundet ved at man har filtet duken ved hjelp nåler.
Termisk fiberduker:
Er fiberduker som er sammenbundet ved at fibrene er smeltet sammen i knutepunktene.

Vevde duker
Definisjon
med høy strekkstyrke
Vevde duker kan deles opp i splittfilm (flate plaststripe), monofilament (en fiber) og multifilament (Flere tråder i hver veving) duker.

Strikkede duker
Definisjon
Duker som er produsert ved at et eller flere garn, filamenter eller andre elementer, er strikket sammen

Definisjonene er basert på:
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del G Grunnarbeider – Del 2
NS-EN ISO 10318 Geosynteter – Termer og definisjoner (ISO 10318:2005)

RÅMATERIALER
De vanligste råmaterialene er:
PP – Polypropylen
PES – Polyester
PE – Polyetylen

BRUKSOMRÅDER/FUNKSJON
For definisjoner og mer utfyllende beskrivelse se under Bruksområder/Funksjoner

Separasjon

  • Separasjon i veier, plasser og andre bærelagskonstruksjoner. Disse dukene er sertifisert og godkjent i NorGeoSpec. (Se link til NorGeoSpec)
  • Separasjon i andre konstruksjoner (Se link til bruksområder)
  • Filtrering. (Se link til bruksområder)
  • Drenering. (Se link til bruksområder)
  • Beskyttelse (Se link til bruksområder)