Membraner

(Vi omtaler her bare Geomembraner)

Definisjon:
Membran av syntetisk materiale som brukes i geotekniske og anleggstekniske sammenhenger for å hindre eller begrense gjennomstrømning av væsker (engelsk: geosynthetic barrier)
[NS-EN ISO 10318]

Membraner er:
Gosyntetiske bituminøse membraner ( GBR-B)
Geosyntetiske leiremembraner (GBR-C)
Geosyntetiske plastmembraner (GBR-P)

3.1.42
geosyntetisk bituminøs membran

GBR-B
fremstilt produkt av syntetisk materiale i form av duk for tetting, hvor tettefunksjonen ivaretas av bitumen
[NS-EN ISO 10318]
Bituminøse membraner kan være bitumen impregnerte duker eller smøremebraner hvor det tettende midlet er bitumen.

3.1.43
Geosyntetisk leirmembran – GBR-C

fremstilt produkt av syntetisk materiale i form av duk for tetting, hvor tettefunksjonen ivaretas av leire
[NS-EN ISO 10318]

Svelleleire – Bentonitt membraner
leire som inneholder svellende leirmineraler
Geosyntetiske leiremembraner er som regel hvor tettefunksjonen ivaretas av svelleleire, som er bundet enten med nålfilting eller lim mellom to geotekstiler. Svelleleiren kan også holdes på plass i membranen ved et honycomb mønster av plast eller papp.

3.1.44
Geosyntetisk plastmembran

GBR-P
fremstilt produkt av syntetisk materiale i form av duk for tetting, hvor tettefunksjonen ivaretas av plasten
[NS-EN ISO 10318]

Det finnes flere typer geosyntetiske plastmembraner. De mest vanlige er:

HDPE membraner
En robust membran med meget god kjemisk bestandighet, som er godt egnet til bunntetting av deponier og lignende. Den er også mye brukt i vanndammer, da den har høy UV motstand. HDPE membraner må varmesveises, og i Norge forlanges det somregel TI sertifiserte sveisere. M.å sveises på stedet

LDPE membraner
En membran med god kjemisk bestandighet og høy fleksibilitet, som er godt egnet til topptetting av deponier og lignende. Den er også mye brukt i vanndammer, da den har god UV motstand. LDPE membraner må varmesveises, og i Norge forlanges det som regel TI sertifiserte sveisere. Må sveises på stedet

PP membraner
En membran med god kjemisk bestandighet og meget høy fleksibilitet, som er godt egnet til topptetting av deponier og lignende, eller til å brette konstruksjoner under bakken som kulverter ol. Den er også mye brukt i vanndammer, da den har god UV motstand. PP membraner må varmesveises, og i Norge forlanges det som regel TI sertifiserte sveisere dersom dette skal utføre på plassen. PP membraner kan prefabrikkeres, og det er levert membraner på over 1 000 m2 i Norge.

PVC membraner
En membran som ofte er armert, og brukes som tak membran og i tunneler. Membranen bør sveises av sertifisert sveiser.

Butylmembraner
En membrantype som oftest blir brukt til tetting av bygningskonstruksjoner under grunn. Butylmembran er som oftest en klebemembran og leveres på rull eller som smøremembran.

EPDM membraner
En membran med god kjemisk bestandighet og meget høy fleksibilitet samt stor motstand mot punktering. Den er godt egnet til topptetting av deponier og lignende, eller til å brette rundt konstruksjoner under bakken som fordrøynings bokser for overflatevann, kulverter ol. Den er også mye brukt i vanndammer, da den har god UV motstand. EPDM membraner må kan vulkes eller sveises kjemisk, EPDM membraner kan prefabrikkeres, og det er levert membraner på over 2 000 m2 i Norge.

Alle membraner har forskjellig særegenskap. Så etter å ha vurdert hvilke egenskaper som er viktig for et prosjekt bør man gå inn å se på databladene til membranene, og finne ut hvem som er mest egnet på det gjeldende prosjekt. (Se under bruksområder og i NS 3420)

Definisjonene er basert på:
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del G Grunnarbeider – Del 2
NS-EN ISO 10318 Geosynteter – Termer og definisjoner (ISO 10318:2005)

VALG AV MEMBRANLØSNING
For valg av membranlæsning kan det være en løsning å se på Tillegg B i NS 3420 kapittel. GU (Link ti det eller lagt inn som et tillegg under Bruksområder)

BRUKSOMRÅDER/FUNKSJON
For definisjoner og mer utfyllende beskrivelse se under Bruksområder/Funksjoner
Reservoar og dammer
Kanaler
Tunneler og Undergrunnskonstruksjoner
Deponier for flytende avfall
Deponier for fast avfall