Aktiviteter

For tiden jobber vi med følgende aktiviteter

  • Revidering av Hjemmesiden
  • Revidering av Geosyntetguiden
  • Oprette et samarbeid med de nordiske landene
  • Arrangere årsmøter med kurs i Kompetansemodulen
  • Lage presentasjoner for de internasjonale konferansene