Om oss – IGS NORGE

Den 9. mars 2008, under konferansen GeoAmerica i Cajune – Mexico, ble det norske chapteret av IGS godkjent på counsil meeting. Her ble også de norske by-laws godkjent.

Den 4. juni 2008 ble det avholdt konstituerende møte, med valg av styre.

Det ble bestemt at IGS skulle samarbeide med NGF og være Geosyntetkomiteen i NGF

Det norske chapteret vil bli bindeleddet i Norge mot IGS. Vi vil arrangere møter og seminarer, distribuere informasjonsmateriell osv.

Det norske chapteret av IGS vil være bindeleddet mellom medlemmene i Norge og IGS International. Vi vil stå for de administrative funksjonene, som registrering av medlemmer og innkreving av medlemskontingent.

Vi ønsker dere hjertelig velkomne som medlemmer i IGS og det norske chapteret.

For mer info om IGS se: http://www.geosyntheticssociety.org